Hrad ve 20. a 21. století

Roku 1946 byl hrad převeden do vlastnictví státu. Národní kulturní komise rozhodla o jeho zařazení na seznam památek, které se měly zpřístupnit veřejnosti. Rekonstrukčními pracemi byl pověřen ing. arch. Břetislav Štorm, jenž volil mezi dvěma názorovými proudy. Nakonec zvolil kompromis, na jehož základě se strhly přebytečné prvky z doby hospodářství a zachovalo se jen to nejdůležitější (hospodářské budovy, prvorepublikový domek apod.). Veškeré práce probíhaly pomalu, neboť se užívaly stejné postupy a totožné materiály jako při samotné stavbě hradu.

Po dokončení rekonstrukce vyvstala otázka ohledně instalace interiérů, kterou navíc komplikovala skutečnost, že z původního vybavení se dochovalo jen velmi málo. Nakonec byl zvolen princip tzv. názakové instalace, jež má za úkol vyvolat v návštěníkovi pocit zabydleného pozdně středověkého šlechtického sídla.

V součastnosti hrad spravuje Národní památkový ústav a prezentuje se veřejnosti prostřednictvím prohlídkového okruhů Hrad, Kuchyně a Věž (od roku 2016).