Přehled majitelů hradu

Stručný přehled toho, kdo a kdy hrad Švihov vlastnil.

Švihovští z Rýzmberka (13. století–1548)

 • Vilém II. z Rýzmberka a ze Skály (přelom 13. a 14. století)
 • Břeněk Švihovský z Rýzmberka (druhá polovina 14. století–počátek 15. století)
 • Vilém Švihovský z Rýzmberka (počátek 15. století–1472)
 • Půta Švihovský (1472–1504)
 • Jindřich a Václav Švihovští (1505–1535)
 • Jindřich a Jan Půta (Václavův syn) Švihovští (1535–1548)

Kavkové z Říčan (1548–1598)

 • Heralt Kavka z Říčan a ze Štěkně (1548–1563)
 • Zdeněk a Heralt Kavka mladší Říčanský (1563–1566)
 • Heralt Kavka mladší Říčanský (1566–1595)

Černínové (1598–1925)

 • Humprecht Černín z Chudenic (1598–1603)
 • Jindřich Černín (1603–1640)
 • Humprecht Protiva a Jan Maxmilián Černínové (1640–1662)
 • Humprech Protiva Černín (1662)
 • Jan Heřman Černín (1666)
 • František Maxmilián Černín (1666–1699)
 • Heřman Jakub Černín z Chudenic (1700–?)

Hospodářská správa (1925–1930)

 • Karel Knapp (1925–1926)
 • Václav Levora (1926–1930)

Období do současnosti

 • Černínové (1930–1945)
 • Národní pozemkový fond (1946–1947)
 • Národní kulturní komise (1947)
 • Národní památkový ústav (současnost)