Pověsti

Jak Půtu odnesl čert (verze první)

Poté, co hradní pán Půta švihovský skončil za své nelidské skutky v pekle, vyzvěděla jeho manželka Bohunka z Meziřeče způsob, jak spasit duši svého muže, nucenou bloudit po hradě v ohnivých plamenech. Nečekalo ji nic menšího, než rozebrat celý hrad kámen po kameni, trám po trámu a cihlu po cihle a stavební materiál vrátit zpátky na místo, odkud pochází. Kde by nešťastná žena vzala tolik síly a času? A tak dodnes bloudí coby černá švihovská paní po hradě a zkouší jej neúspěšně rozebrat. Také Půtův duch bude na hradě strašit dál.

Jak Půtu odnesl čert (verze druhá)


Bylo – nebylo? Stalo se – nestalo? Býval kdysi na hradě Švihově pánem Půta – muž veskrze krutý; neznal, co je slitování. Utrácel za svůj přepych a dobré bydlo, ale za práci platit řemeslníkům už se mu pranic nechtělo. I sezval jednoho dne všechny, kteří do úmoru dřeli na stavbě jeho panství – kameníky, tesaře i zedníky – na hostinu do dřevěné stodoly. Ti však netušili, že pán jim místo jídla a pití připravuje „ohnivého kohouta“. Půta svůj ukrutný čin skutečně provedl. Ve chvíli, kdy byli všichni řemeslníci uvnitř, nechal stodolu zavřít a zapálit. Tak se zbavil povinnosti platit. Brzy však přišla spravedlivá odplata a za zlé skutky si Půtu odnesl do pekla samotný ďábel. Půta za své ukrutné činy bloudí po hradě v ohnivých plamenech dodnes.

Pověst o černé švihovské paní


Byla jednou jedna dívka, jejíž srdce horoucně zahořelo pro mladíka z jiného panství. Ale aby se ti dva zamilovaní mohli vzít, bylo třeba získat povolení pána – Půty švihovského. Ten totiž vydal krutý zákon o porobě poddaného lidu, který sňatky mezi lidmi z jiných panství nedovoloval.

Nebohá dívka pána prosila a zapřísahala, ale nic neobměkčilo jeho zatvrzelé srdce. Dívku nechal vyhnat z hradu. Ta však byla za lásku ochotna bojovat a tajně se vkradla do komnaty Půtovy ženy, Bohunky z Meziřeče. Soucitná žena dívku vyslyšela a přislíbila pomoc a přímluvu u pána.

Když se však Půta dozvěděl, že se obě ženy domluvily za jeho zády, rozlítil se a dívku nechal zazdít v hradním sklepení. Hrozný trest měl potkat i Půtovu ženu, ale ve chvíli, kdy se na ni chystal vztáhnout ruku, odtrhl se v jeho komnatách strop, v suti se zjevil sám ďábel a Půtu odnesl do horoucích pekel. Od té doby se Půta zjevuje na hradě v ohnivých plamenech.

Víte že…

Víte, že národní park České Švýcarsko ukrývá Pravčickou bránu, největší skalní most v Evropě? Ze zdejších skalních vyhlídek je nádherný rozhled do kraje.