Průkazy pro uplatnění slevy nebo pro vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Slevy se běžně nevztahují na kulturní akce a na mimořádné prohlídkové okruhy. Vstup zdarma je poskytován pouze na základních okruzích.

Snížené vstupné:


 • Evropská karta mládeže EYCA
  (European Youth Card)


 • Průkaz pro studenty ISIC
  (International Student Identity Card)


 • dětem a mládeži (6-18 let)

 • seniorům po dovršení věku 65 let

Vstup zdarma:

na základní prohlídkové okruhy


 • průkaz ZTP a ZTP/P

 

 

 

 

 •  
 • průvodce ZTP/P má vstup zdarma na všechny prohlídkové okruhy

 • průkaz Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS • průkaz zaměstnance Ministerstva kultury ČR a jeho příspěvkových organizací s fotografií a přelepkou MK


 • volné jednorázové a rodinné vstupenky Národního památkového ústavu

 • novináři po předchozí akreditaci mají vstup zdarma na všechny prohlídkové okruhy

 • účastníkům věrnostního programu Klíč k památkám je poskytován jednorázově vstup zdarma, pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního programu (podrobná pravidla naleznete zde)

 • pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v počtu 1 osoby doprovodu na deset dětí


 • pověřeným průvodcům cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami v počtu max. 1 průvodce na skupinu o minimálně 15 osobách