Výstava paličkovaných krajek na Švihově

Výstava paličkovaných krajek | © Ivana Sieberová

Největší výstavou roku 2024 bude událost s názvem Ples na hradě - paličkované krajky z Klatov a okolí. Krajkářky této oblasti celý rok pracovaly na vytvoření výstavy, kterou si můžete přijít prohlédnout v období od července do začátku listopadu.

Už teď si můžete přečíst něco z historie paličkování na Klatovsku: Paličkování krajek patří k mladším textilním technikám. Prokazatelně existovalo v Itálii konce 15. a počátku 16. století, avšak již v poměrně rozvinuté formě. Takže nepochybně muselo předcházet období pokusů a hledání. Kde vzniklo, zatím není jasné, byť se v posledních desetiletích v archeologických výzkumech na různých místech nacházejí pozůstatky předmětů, které by s paličkováním mohly souviset, již pro 4. století našeho letopočtu.

U nás byla paličkovaná krajka užívána nejprve v oděvu vysokých společenských vrstev, na textiliích v lidovém prostředí v jednoduché formě až od konce 18. století. V průběhu první poloviny 17. století se učí paličkování na některých panstvích dívky a ženy, aby následně měly tuto techniku jako robotní povinnost (Vamberecko, Krušnohoří, Sedlice
u Blatné).

Na Klatovsku sice není znám šlechtický zakladatel tradice, avšak ve Strážově na Šumavě se prokazatelně, podle údajů v hospodářských tabelách, paličkovalo v roce 1725. Vznikaly zde především specifické krajky vláčkové (zvané proutkové). Díky tomu zde v roce 1896 vznikla krajkářská škola, která fungovala až do 60. let minulého století. Přes její zánik se ve Strážově krajkářství udrželo dodnes, především díky podpoře zdejší základní školy a obce. Učitelky této školy několikrát (v roce 1910 a 1911) v období školních prázdnin vyučovaly paličkování také v Klatovech v tehdejším Městském průmyslovém muzeu, dnes Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Třicet dívek a žen, které se tehdy kurzu účastnily, daly základ paličkování v Klatovech. Dnes zde funguje již víc než dvacet let Krajkářský klub Klatovy a dva kurzy. Jeden pod hlavičkou výše zmíněného klatovského muzea, druhý v Městském kulturním středisku Klatovy. Realizace krajek členek klubu a frekventantek zmíněných kurzů představuje výstava Ples na hradě.

Otevírací doba

Období Dny Hodiny
2024
6. 7.-31. 8. út–ne
10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–pá
10.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. so–ne
10.00 – 16.00
1. 10.-25. 10. so–ne
10.00 – 15.00
26. 10.-3. 11. po–ne
10.00 – 15.00

Související akce

Výstava Františka Kříže v prostorách hradu Švihov

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Švihov

1. 5. 2024 – 30. 6. 2024

Výstava dětských výtvarných prací na Švihově

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Švihov

1. 7. 2024 – 31. 8. 2024

Výstava fotografií „Moje Šumava“ na Švihově

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Švihov

28. 3. 2024 – 28. 4. 2024