Prohlídkové okruhy

Prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s historií a stavebním vývojem švihovského hradu. Představuje reprezentační prostory a podobu života na šlechtickém sídle v 16. století. Čeká je návštěva ložnice hradní paní, kaple Panny Marie, ale též taneční sál či hodovní síň. Nejprve se návštěvníci podívají do prostor Červené bašty, kde uvidí vyobrazení historické podoby hradu i zařízenou písárnu. Přes parkán se přesunou do severního paláce, aby postupně prošli soukromými i společenskými místnostmi. V závěru zavítají do zbrojnice, kde je vystaveno mnoho druhů chladných i palných zbraní, zbrojí a dalších zajímavostí.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 150 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

V rámci druhého prohlídkového okruhu návštěvníci zavítají do provozně-hospodářského zázemí hradu. Nejprve se podívají do sklepů jižního paláce, aby si udělali představu, kde se skladovaly rychle se kazící potraviny, mléko a víno. V nově otevřeném chlebovém sklepě jsou k vidění potřeby pro výrobu a uskladňování pečiva. Přes strážnici projdou návštěvníci do hejtmanské kanceláře a dále přes jihovýchodní parkán až do černé kuchyně, kde prohlídka končí.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 110 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 15 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Třetí prohlídkový okruh zavede návštěvníky do tajů památkové obnovy hradu. Ukáže jim mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků věže. Z nejvyššího patra se jim nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy. Tento okruh je přístupný od července 2016.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–14.00
 • 110 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 10 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Za tajemstvím Popelčina střevíčku na hrad Švihov, foto Jiří Strašek

Výstavní prohlídkový okruh věnovaný Popelce, která na švihovském hradě bydlela ve filmu Tři oříšky pro Popelku. Okruh je individuální, lze jej tedy navštívit samostatně bez omezení doby prohlídky. Expozice je umístěna v Bílé baště, která má samostatný vchod přímo z velkého hradního nádvoří.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 100 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Tato zcela nová forma prohlídky nabízí pohled do všech zpřístupněných prostor pomocí promítací techniky. Určena je především pro návštěvníky, kteří nemohou navštívit všechny vnitřní prostory hradu z důvodu omezení pohybu. Součástí prohlídky jsou také návštěvnicky běžně nepřístupné prostory a letecký pohled do okolí.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 100 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny Rezervovat

Prohlídka je určena pro rodiče s dětmi ve věku od 4 do 10 let a vede stejnými prostory jako základní okruh Hrad. Návštěvníci poznají osobnost Půty Švihovského z Rýzmberka a to, jak se na hradě žilo v jeho době. Zavítají například do hodovní síně, do ložnice hradní dámy, do kaple nebo do zbrojnice. Během návštěvy děti plní jednoduché úkoly a společně hledají vzkazy od pana Půty. Děti si domů odnesou omalovánku a v závěru prohlídky je čeká překvapení.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 20 osob
 • rezervace doporučena