Návštěvní doba

Návštěvní doba je stanovena pro každý prohlídkový okruh. Časy označují začátek první a začátek poslední prohlídky v daný den.

Mimořádné okruhy lze po domluvě zařadit i mimo návštěvní dobu daného okruhu.

1. HRAD – Život na šlechtickém sídle (základní okruh)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12. uzavřen

Objevte všechny reprezentativní prostory středověkého hradu z přelomu 15. a 16. století. Interiéry budete obdivovat například v Červené baště, v ložnici hradní dámy nebo v krásném tanečním sále. Průvodce nevynechá ani hradní kapli či zbrojnici. Seznámíte se s historií...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. KUCHYNĚ – Zázemí šlechtického sídla (výběrový okruh)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12. uzavřen

Vydejte se společně s purkrabím zkontrolovat zásoby, strážné i kuchaře, a poznejte tak, co všechno měl na starost. Projdete zajímavé prostory středověkého hradu, od sklepení přes vnitřní nádvoří, strážnici a kancelář, parkánem až do černé kuchyně. Tentokrát...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. VĚŽ – Od zříceniny k památce (výběrový okruh)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12. uzavřen

Vystoupejte společně s průvodcem postupně do všech pater věže a objevte její dochované a dosud nespatřené stavební prvky jako například staré trámy krovu. Návštěvu věže oživují projekce a z nejvyššího patra se vám nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. LOĎKA – Po vodě kolem hradeb

Období Dny Hodiny
1. 10.-31. 12. uzavřen

Group Provoz je omezen za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Individuální prohlídkový okruh ukazuje švihovský hrad z vodní hladiny přilehlého příkopu. K dispozici jsou dvě loďky s kapacitou 3 osoby (280 kg) s texty na 8 zastaveních. Návštěva okruhu není možná za nepříznivých povětrnostních podmínek (vítr, déšť apod.).

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. HRAD BEZ BARIÉR (výběrový okruh)

Období Dny Hodiny

Group Termín prohlídky bez bariér je pouze na domluvě – snažíme se vyjít vstříc požadvakům. Výjimečně je možné prohlídku objednat i přímo k vám!

Máte pohybové omezení, kvůli kterému nemůžete navštívit běžnou prohlídkovou trasu? Máte obavy, že byste běžnou prohlídku nedokázali projít. Máme pro vás řešení v podobě prohlídky formou promítání panoramatických fotografií. Probíhá v přízemí hradu, které je s...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. POPELKA – Za tajemstvím Popelčina střevíčku (individuální okruh)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12. uzavřen

Projděte si samostatně příjemnou výstavu v Bílé baště, která je věnována slavnému filmu Tři oříšky pro Popelku. Výstava je určena hlavně dětem, které si během prohlídky mohou vyplnit jednoduchou tajenku a odpovídat na hádanky rozmístěné v expozici. Na své si ale jistě...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu