Pro veřejnost nepřístupné prostory hradu

Na každém hradě je mnoho prostor, kam se návštěvník běžně nedostane. V galerii je několik míst, z nichž na některá je možné se podívat při zvláštních prohlídkách v dubnu nebo v září.