Bohoslužba ve švihovské hradní kapli ke svátku Navštívení Panny Marie

Hrad Švihov, kaple | © Jiří Strašek

Bohoslužba k připomenutí svátku Navštívení Panny Marie.

Takto je označena novozákonní událost, popsaná v Lukášově evangeliu, kdy se těhotná Panna Maria setká s rovněž těhotnou příbuznou Alžbětou, budoucí matkou Jana Křtitele. Těhotenství neplodné Alžběty měl být zázrak, který by Marii potvrdil předchozí Zvěstování Panny Marie. Samotná Mariánský svátek připadá až na 31. května.

Související akce

Bohoslužba ke svátku Zvěstování Páně ve švihovské hradní kapli

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Švihov

8. 4. 2024

17.00

Bohoslužba v hradní kapli k příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Švihov

15. 8. 2024

18.00