Rekonstrukce věže

Vstupní věž švihovského hradu prošla dvěma lety rekonstrukce. Vše začalo v roce 2014 restaurováním fasád, pokračovalo v roce 2015 opravou vnitřních prostor a vrcholilo v roce 2016, kdy byla věž zpřístupněná návštěvníků hradu. Od roku 2018 byl spuštěn prohlídkový okruh, který seznamuje nejen s interiéry věže a rozhledem na město a okolí, ale také s detaily, které se týkají stavby hradu a věže.

Projektování stavby

Myšlenka na zpřístupnění hradní věže pro návštěvníky se začala naplňovat roku 2012, kdy Národní památkový ústav obdržel příslib dotační podpory na tuto stavbu. Hned v následujícím roce vznikla projektová dokumentace. Projekt byl vytvořen tak, aby oprava respektovala všechny fáze stavebního vývoje včetně dílčích oprav z 20. století, aby historické konstrukce byly zachována a aby pouze v nutných případech vzhledem k zajištění funkčnosti byly konstrukce doplňovány.

HRAD ŠVIHOV - Zakreslení a fotoplán západní fasády věže

Zakreslení a fotoplán západní fasády věže

Restaurování fasád a obnova střechy

Obnova vstupní věže začala v červnu 2014 stavbou lešení kolem celé věže, což vzbudilo mnoho zájmu, ale i nevole návštěvníků s fotoaparátem. Avšak pro záchranu vzácných pozdně gotických omítek a kamenných prvků to však bylo nutné. Lešení zdobilo věž po celý zbytek návštěvní sezóny a po jeho odstranění jen málo kdo poznal, že se na věži několik měsíců usilovně pracovalo. Na srovnávacích fotografiích níže je rozdíl vidět dobře. K vidění jsou záběry z června a listopadu 2014.

Důkazem špatného stavu omítek, kamenných prvků a dřevěných konstrukcí můžou být obrázky v následující galerii. Zachycují první kontrolní den, který po stavbě lešení proběhl.

V další galerii jsou vidět první opravy omítek a pískovcových prvků. Zajímavý byl také pohled na výměnu dožilé šindelové krytiny a doplnění některých dubových trámů krovu.

Rekonstrukce vnitřních prostor

Vnitřní prostory věže byly navrženy k rekonstrukci tak, aby v co největší míře zachovaly dochované konstrukce a tyto pouze zajistili proti poškození. Pokud byly nějaké konstrukce (podlahy, schodiště, madla apod.) přidány, pak pouze z důvodu zpřístupnění pro údržbu nebo návštěvnický provoz.

Na obrázcích galerie jsou vybrané vnitřní prostory před a po rekonstrukci.

Prohlídkový okruh VĚŽ

Vystoupejte společně s původcem postupně do všech pater věže a objevte její dochované a dosud nespatřené stavební prvky jako například staré trámy krovu. Návštěvu věže oživují projekce a z nejvyššího patra se vám nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy.

PROHLÍDKOVÝ OKRUH - VĚŽ

Chcete se dozvědět více o obnově hradu? Podívejte se na naše další články na toto téma.