Nový zvon pro hradní kapli

Zajímá Vás, jak se odlévá nový zvon? Podařilo se nám odlít nový zvon pro hradní kapli Panny Marie přímo na nádvoří hradu. Díky dárcům, kteří na zvon přispěli, nebyl zvon ani moc drahý. Pojďte se dozvědět více...

Jak to celé začalo

Při rekonstrukci střechy hradní kaple a věžičky nad ní, ve které se nachází dobové dokumenty z počátku 20. století, se zrodila myšlenka o výrobě nového zvonu. Potom uběhlo několik let až do léta 2015. Nápad se znovu vynořil a byl vyřčen nahlas při rozhovoru se zvoníkem Josefem Zikou, v tu chvíli započal běh událostí. Po následné konzultaci s mistrem zvonařem Michalem Votrubou se myšlenka stala plánem, který již nelze vzít zpět.

Máme zprávu o předchozím zvonu?

Kniha o Švihově připomíná, že předchozí zvon pro hradní kapli byl pořízen na konci 18. století, a popisuje jeho přibližnou podobu...

„Nad střechou kaple se vytyčuje vížka, v ní byl zvoneček z r. 1770; váží 23,5 kg. Na jené straně krucifix, pod ním obraz Dolorosae a nápis: I. G. K. Pragae a uvedený letopočet. Nahoře vyrytá číslice 46 udává nepochybně váhu v librách. Na druhé straně zvonce obraz sv. Petra a Pavla.“

(František Teplý: Kniha o Švihově a okolí, 1927)

Postupné kroky k novému zvonu

Zvon pro hradní kapliNa podzim roku 2015 ukázalo posouzení a zaměření prostor panem zvonařem, že zvon může mít maximální velikost v průměru 37,5 cm a bude vážit přibližně 30 kilogramů. Jeho hlas, kterým bude znít do okolí, byl určen na tón „d3“.

Po odshouhlasení bylo možné udělat hrubý rozpočet nákladů na pořízení zvonu. Náklady realizace zvonu vyjdou zhruba na více než jedno sto tisíc korun včetně pohonu a elektroinstalace. Další prostředky si vyžádá posouzení vlivu zvonu na dřevěnou konstrukci krovu kaple a nutné úpravy krovu před instalací zvonu.

Na konci května byl hotový návrh zvonu i vosková předloha připravená k odlévání (viz obrázek vpravo). V galerii níže najdete obrázky z doby příprav výroby zvonu.

Seznam dárců a spolupracujících

Níže jsou uvedeni dárci, kteří přispěli na vznik zvonu. Jsou řazeni podle data příspěvku od začátku roku 2016. Všem upřímně děkujeme!

Pomocí darů bylo vybráno celkem 102.097 Kč z potřebných 112.245 Kč.

Zvláštní poděkování za pomoc při vzniku zvonu si zaslouží jmenovitě zvoník katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Josef Zika, zvonařský mistr Michal Votruba, administrátor švihovské farnosti P. Tomasz Kowalik, pan Jindřich Haišman za pomoc s organizací doprovodných akcí a Jana Reichel Čáslavská za výrobu výročních mincí.

Poděkování patří také vedení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a vedení Města Švihov.

 • Václav Špeta, Švihov
 • Eva a Václav Tětkovi, Švihov
 • VESELÝCH z Kamíku
 • Jana a Lukáš Bojčukovi, Švihov
 • Karel Maršálek (1966), Těšnice
 • Dagmar Michoinová, Praha
 • Ondřej a Irena Lejsalovi, Praha
 • MDDr. Jakub Švejda a Tomáš Speierl, Plzeň
 • Svatava a Jaroslav Weberovi, Domažlice
 • Jan Vrba a Pavel Šůcha, Přeštice
 • Štěpánka, Žofie a Petr Pýchovi, Praha
 • Pěvecký sbor Canticorum, Plzeň
 • Anna Helena Brotánková, Hořovice
 • Obec Příchovice
 • Hana Kopsová, Švihov
 • Antonín Česák a Marie Česáková Houbová
 • Václav Petrus, Švihov
 • Hana Voděrová, Plzeň
 • Rodina Ulrychova, Plzeň
 • Marie a Václav Červených, Švihov
 • ZO Českého zahrádkářského svazu Švihov
 • Hana a Ludvík Turečkovi, Měčín
 • Josef Šota, Švihov
 • Město Švihov
 • Marie Růžičková, Švihov
 • Jana a Miroslav Hornovi, Měčín
 • David Šrámek, Plzeň
 • Jindřich Haišman, Plzeň
 • Gerhard Grimm, Weiding
 • Mikuláš Peksa, Praha
 • Michala Baslová, Plzeň
 • Eva Kraftová, Plzeň
 • Ivana Stuchlová, Malinec
 • Antonín Bříza, Švihov
 • Jitka Englová, Klatovy

Odlití zvonu

Nový zvon byl úspěšně odlit ve dnech od 9. do 11. června 2016. V galerii níže je ukázáno, jak zvon vznikal – první den byla postavena pec na vypálení formy, pec na tavení zvonoviny a forma byla vypálena, druhý den byla forma rozebrána a připravena na odlití, večer byla rozpálena zvonovina a zvon byl odlit, třetí den byla vychladlá forma rozebrána a zvon uviděl světlo světa. Účastníci této slavnostní chvíle mohli také poprvé uslyšet hlas nového zvonu.

Zvon je věnován Panně Marii

Na voskové předloze byly dokončeny veškeré nápisy i reliéf. Nápisy jsou věnovány patronce kaple Panně Marii, dárcům a okolnostem vzniku. Reliéf zvonu je inspirován Korunovaci Panny Marie podle oltáře, který je v kapli umístěn.

 • Reliéf byl vytvořen podle oltáře hradní kaple – Korunovace Panny Marie
 • Nápisy na zvonu:

POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME, SVATÁ BOŽÍ RODIČKO. L. P. 2016 (vrchní linka zvonu)

ZDRÁVA BUĎ TY SLIČNÁ ČISTÁ PROS ZA NÁS PÁNA KRISTA! (spodní linka zvonu pod reliéfem)

 • Dále bude na stranu za reliéf umístěn nápis děkovný:

ZVON ZHOTOVEN PRO HRADNÍ KAPLI SPRÁVOU STÁTNÍHO HRADU ŠVIHOV A NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, S PODPOROU MĚSTA ŠVIHOV, ZA PŘISPĚNÍ DARŮ OD MÍSTNÍCH OBČANŮ A DALŠÍCH DÁRCŮ

 • A součástí zvonu bude i nápis autorský:

ULIL MICHAL VOTRUBA NA HRADĚ ŠVIHOV

Hotový zvon, žehnání a montáž

Nový zvon byl po nezbytných úpravách hotov na konci července.

Po krátkém vystavení na hradě následovalo žehnání s bohoslužbou. Během bohoslužby byl zvon nainstalován do věžičky nad hradní kaplí a v pravé poledne dne 14. srpna 2016 poprvé zazněl. Hosté této slavnostní události měli možnost užít první zvonění na vnitřní nádvoří hradu.

Od té doby hlas zvonu na hradě připomíná čas poledne a klekání.

Technické údaje o zvonu

 • spodní průměr 37,5 cm
 • hmotnost 30,5 kg
 • nárazový ton zvýšené c3
 • materiál zvonařská bronz (78% Cu a 22% Sn)
 • srdce jednoosé z měkké oceli zhotoveno kovářsky zavěšené na sání z hovězí kůže
 • jařmo – závěs dubový s kováním v tradičním zvonařském duchu
 • výkyv severojižní – kolmo k ose kaple
 • pohon bezkontaktním lineárním motorem s řídící jednotkou a dálkovým ovládáním
 • čas vyzvánění: polední 12.00 a klekání 18.00 po dobu 2 minut

Chcete se dozvědět více o obnově hradu? Podívejte se na naše další články na toto téma.