Dobrovické stropy na Švihově

Zajímáte se o renesanční kazetové stropy, které byly v 16. století vytvořeny pro zámek v Dobrovici? Jaký měly podivný osud, že se dva z těchto stropů dostaly na hrad Švihov? Jaký je jejich současný stav a co s nimi plánujeme? Chcete vědět, kdo si je objednal a jaké konkrétní motivy vybral? Pojďte s námi prozkoumat toto zajímavé téma!

Hrad Švihov, Jižní palác, Detail stropu | © Jiří Strašek

Strop v jižním paláci obdivujete při prohlídkách

První dobrovický strop byl na hradě instalován již v roce 1953. Od roku 1993 do roku 2023 prošel postupně náročným restaurováním. Dnes je po třiceti letech konečně kompletní. Jeho restaurování je navrženo na památkářskou cenu Patrimonium pro Futuro.

Kazetový strop ze zámku Dobrovice
Hrad Švihov, Severní palác, Rekonstrukce středové části stropu | © Lukáš Bojčuk

Strop v severním paláci na svou příležitost čeká

Ve druhém patře severního paláce se nachází nezpřístupněný sál. Přestože jsou v něm dochované nástěnné malby a unikátní renesanční podlaha, zatím na svou obnovu čeká. A s ním i druhý, rozložený dobrovický strop. Začíná dalších třicet let oprav? 

Severní palác a jeho dobrovický strop