Trubadúrka Sar, středověká hudba v kapli hradu Švihov

Středověké poutnické písně a mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, veštecké a trubadúrské písně, balady Sefardských Židů a písne doby Karla IV.

Na koncertu zazní písně středověkých poutníků na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela k poctě Černé madony montserratské a apoštola Jakuba Většího, mystické zpěvy Hildegardy z Bingen a věštecké písně ženských klášterů 12. – 13. století, písne truvérů a trubadúrů z Francie 12. století, středověké balady Sefardských Židů ze Španelska a písně z Čech 14. století.

Zpěv, gotická harfa, psaltéria, fléty a perkuse Hana Sar Blochová (www.sar-blochova.cz)

Online vstupenku můžete už nyní zakoupit ZDE