Procházka po památkách Švihova

Nenáročná procházka kolem hradu a k dalším památkám Švihova s využitím informačních tabulí naučné stezky Švihov a okolí.

Související památky

Městečko Švihov se nachází asi 10 km severně od města Klatovy. Dalo jméno nejen místnímu hradu, ale také širší krajinné oblasti - Švihovské vrchovině. Jde o kopcovitou krajinu s příjemným klimatem. Významným prvkem je zde řeka Úhlava, která odedávna ovlivňuje zdejší prostředí a osídlení. První písemná zmínka o osadě Švihov je z roku 1245. Tou dobou stálo zemanské sídlo nebo ves nejspíše na druhém břehu řeky, v místech dnešního hřbitova. V průběhu 14. století, kdy Švihov náležel pánům z Rýzmberka, se sídlo přesunulo z návrší do širšího údolí k toku řeky Úhlavy. Původní rýzmberská tvrz stála již na místě dnešního hradu. Období doznívajícího středověku bylo pro Švihov vrcholem rozkvětu. Sídlil zde královský sudí, byla tu postavena skvostná vodní pevnost, získal povýšení na město a několik dalších privilegií. Město bohatlo díky živému obchodu a clu, nikdy se však nevyrovnalo se sousedstvím královského města Klatovy. V následujících stoletích přešel Švihov do držení a správy rodu Černínů z Chudenic. Ti švihovské panství i se starým hradem využívali hospodářsky. Poklidným stylem života se místo vyznačuje až do současnosti. Ač bylo město od začátku 20. století spojeno s velkými městy železniční tratí, větší obchod ani průmysl se tu nerozvinul.

Pokud se chcete dozvědět více o historii města Švihov, vydejte se po naučné stezce, která vás zavede a seznámí se zajímavými místy. Hned na začátku uvidíte radnici a dozvíte se něco o historii městečka. Po cestě jistě nepřehlédnete středověký gotický hrad. Zavítat můžete až ke třem kostelům - sv. Václava, bývalému špitálnímu kostelíku sv. Jana Evangelisty nebo kostelu sv. Jiljí. Nezapomeňte také navštívit židovské hřbitovy, které zde vzniky v dobách, kdy byl Švihov centrem židovské komunity z okolí. Kromě historických faktů se také dozvíte, jaké náročné situace město přečkalo při živelných pohromách a to nejen v dávných dobách.